ಗೋವಿನ ಹಾಡು

                                                                                            Advertisements

Leave a comment

ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿನೋಡೋ

ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿನೋಡೋ ಒಡಲೊಳಗಿನಾ ರೋಗ ತೆಗೆದು ಈಡಾಡೋ  ||ಪ|| ಮನಸೆಂಬ ಸಂಚಿಯ ಬಿಚ್ಚಿ ದಿನ ದಿನವು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬ ಭಂಗಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ನೆನಹೆಂಬ ಚಿಲುಮೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬುದ್ದಿ ಎನುವಂಥ ಕೆಂಡವ ಮೇಲೆ ನೀ ಮುಚ್ಚಿ        ||೧|| ಬುರುಡಿಯೆಂಬೋದು ಶರೀರ – ಇದ ಅರಿತು ಸುಕೃತದಾಕೊಳವಿಯಾಕಾರ ವರ ಶಿಶುನಾಳನೆಂಬ ನೀರ – ತುಂಬಿ ಆರುವೆಂಬ ಆರುವಿಯ ಹೊಚ್ಚೋ ಮೋಜುಗಾರ  ||೨|| ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನ ಮೇಲೇರುವುದು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೇಹವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ ಹಾರುವದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮಾ ಮುದ್ದು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ತೋರುವುದು  ||೩||

Leave a comment

ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ

ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ        ||ಪ|| ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗ್ವಾಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಳೆ ನುಂಗಿತ್ತ ವಳ್ಳು ವನಕಿಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗವ ಲಾಳಿ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಿರುವಣ್ಣನ ಮಣಿಯು ನುಂಗಿತ್ತ ಎತ್ತು ಜತ್ತಗಿ ನುಂಗಿ ಬತ್ತ ಬಾನವ ನುಂಗಿ ಮುಕ್ಕುಟ ತಿರುಗಿಸುವಣ್ಣನನ್ನು ಮೇಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಗಹ್ವರ ನುಂಗಿ […]

Leave a comment

Nasrudin tells the Truth

The Sultan of a great city was annoyed by the cheats and liars who entered his gates and caused trouble. He therefore set soldiers at all entrances. The soldiers were under orders to hang those who lied about their purpose for wishing to enter. The Mullah Nasreddin saddled his donkey and rode to the city. […]

Leave a comment

Nasrudin and the Sultan’s Horse

One day, while Nasreddin was visiting the capital city, the Sultan took offense to a joke that was made at his expense. He had Nasreddin immediately arrested and imprisoned; accusing him of heresy and sedition. Nasreddin apologized to the Sultan for his joke, and begged for his life; but the Sultan remained obstinate, and in […]

Leave a comment

The Great Pumpkin

Nasreddin Hodja was lying in the shade of an ancient walnut tree. His body was at rest, but, befitting his calling as an imam, his mind did not relax. Looking up into the mighty tree he considered the greatness and wisdom of Allah. “Allah is great and Allah is good,” said the Hodja, “but was […]

Leave a comment

Ageless Strength

Mulla was once boasting about his ageless strength. “I am as strong as I was when I was a young man.” “How can that be?” asked people. “There is a big rock outside my house. I couldn’t move it then and I can’t move it now!” said Mulla. =============================================================================== It’s all relative. One must carefully […]

Leave a comment